top of page
Derneğimizin Tarihçesi Ve Geçmiş Etkinliklerimiz

   Ümmi Sinan Külliyesi Talip kargı Türk Tasavvuf Musikisi ve G.K.K.T.Y. Derneği adı altında 12/02/1993 tarihinde kuruldu.Derneğimiz 06/05/1992 yılında Hakkın rahmetine kavuşan merhum Talip Kargı'nın vasiyeti üzerine kuruldu. Dernek merkezi Pir Ümmi Sinan Hz.'lerinin türbesinin bulunduğu külliyenin selamlık bölümünde merhum Talip Kargı'nın ailesinin ikametgah olarak kullandığı(Düğmeciler caddesi Ümmi Sinan sokak no :5 Eyüp) adresindeki mekandadır. Derneğin amacı, Türk musikisinin ana kaynaklarından olan , tasavvuf musikimizle ilgili ilmi ve derin araştırmalar yapmak, aslı yada aslına en yakın tespitlerde bulunmak ve notalama işlemlerinde üzerine düşen görevi yerine getirmektir. Tiyatro kulübü ile tasavvuf ilimine gönül vermiş , Yunus Emre , Hz. Mevlana , Hacı Bektaşi Veli ve Ümmi Sinan Hz.'leri gibi büyük düşünürlerin hayatlarından kesitleri sahnelemektir.Verilen tasavvuf musikisi konserleri ve diğer çalışmalarla elde edilen gelir, Ümmi Sinan Külliyesi'nin ve türbesinin korunması, bakımı, temizliği ve onarımı için kullanılmaktadır.

   Korunması amaçlanan Ümmi Sinan Türbesi'nde sırlı Halveti Sinan kolunun kurucusu olan Pir Ümmi Sinan Hz.'leri 1572 yılında  Prizen'de doğdu.

   Bursa'ya yerleşen fakat Kanuni Sultan Süleyman tarafından İstanbul'a çağrılan Ümmi Sinan Hz.'leri Topkapı, Şehremini-Pazartekke'de dergahını kurmuş ve irşada başlamıştır.Enderun tahsili yaptığı halde gördügü bir mana üzerine Ümmi mahlasını kullanmıştır.Hak yoluna girdikten sonra sırtı hiçbir zaman yer görmemiştir.Evliyaların büyüklerinden ve her hali ibadet olan, hak dostu Pir Ümmi Sinan Hz.'leri (83 yaşında hakka yürümüş ve baş halifesi Nasuh Dede'nin Eyüp Düğmeciler'de bulunan dergahına sırlanmıştır.

   Nasuh Dede'nin özel mülkü üzerinde bulunan dergahta halen Ümmi Sinan Hz.'leri ve Nasuh Dede'nin kan bağıyla birleşen torunları oturmaktadır.Nasuh Dede türbede, Ümmi Sinan Hz.'lerinin sandukasının sağ tarafındaki sandukada sırlanmıştır.Sinani'likte ilahilerle meşk ibatetin bir parçası olarak görülmüştür.Eyüp Bahariye Mevlevihanesi son postnişi 94 yaşında Hakkın rahmetine kavuşan Selman Tüzün Dede meşk çalışmalarında Ümmi Sinan Dergahındaki ve kendi Dergahındaki hocaların çalışmaları birlikte yürüttüklerini söylemişlerdir.Ümmi Sinan Dergahına hizmet eden türbenin içinde sırlı Aşık Mehmet Dede ve türbenin haziresinde bulunan birçok Mevlevi mezarı bu duruma kanıttır.Ümmi Sinan Hz.'lerinin Divanı Süleymaniye kütüphanesinde bulunmuş araştırmacı yazar Şevket Gürel tarafından 1 senelik çalışma sonucu hazırlanıp kitap haline getirilmiş ve 2001 yılında derneğimiz tarafından yayınlanmıştır.Ümmi Sinan Hz.'lerinin sevgi dolu, tasavvufun özünü sunan ve çok sevilen bir ilahisinin güfteleri şöyledir:

 

Erenlerin sohbeti

Ele giresi değil

İkrar ile girenler

Mahrum kalası değil

İkrar gerek bir ere

Göz açıp didar göre

Sarraf gerek cevhere

Nadan bilesi değil

Bir pınarın başına

Bir testiyi koysalar

Kırk yıl orda kalırsa

Kendi dolası değil

Ümmi Sinan yol ayan

Oluptur belli beyan

Dervişlik yolu heman

Tacı hırkası değil.

 

  Derneğin adı verilen Merhum Talip Kargı , 1924 yılında Ümmi Sinan Külliyesi'nin haremlik bölümünde dünyaya gelmiştir. Manada Ümmi sinan Hz.'lerinin verdiği işaret ile 1977'de hak yolunda hizmete koyulmuş,1982'de tamamıyla çürümeye yuz tutan ve harap vaziyette olan, türbeyi ve semahaneyi gönül dostlarının yardımıyla onarmıştır. Merhum Talip kargı'nın güftesi ve bestesi kendisine ait 20 tane ilahisi vardır ayrıca torunları ; Ali Sinan Erdemsel , manevi evlatları Merhum Nadir Şen ve Nuri Akçay tarafından birçok güftesi bestelenmiştir.1985'te ciddi bir şekilde çalışmaya başlayan Tasavvuf Musikisi çalışmaları, Merhum Talip Kargı hakka yürüyene kadar manevi evladı Merhum Nadir Şen tarafından idare edilmiştir.İlk çalışma 3 mayıs 1986 yılında gönül dostlarına sunulmuştur. Tarihin derinliklerine gidildiğinde, şu an bulunan mekanda nice değerli musikişinasların gelip geçtiği görülmektedir.Hepsi rahmetli olan değerli neyzenler ; Süleyman Erguner, Ulvi Erguner, Aka Gündüz Kutbay, Kanuni Haluk Recai, değerli hafızlar aynı zamanda Ümmi Sinan Dergahının dervişleri Hafız Kemal, Hafız burhan, Saz üstadı Şemsi Yasdıman ve diğerleri burada musiki icra ettiler, sohbet ettiler ve birlikte cem olarak güzellikleri yaşadılar. Merhum Talip Kargı'da onlarla birlikte ve bu güzel insanlardan emanet aldığı meşaleyi kolayca verdi.Gayemiz o meşaleyi söndürmeden elden ele ulaştırmaktır.Bu gaye doğrultusunda yapılan çalışmalarda nota arşivinde 500' e yakın ilahi bulunmaktadır.Talip Kargı'nın vefatından sonra tasavvuf musikisi koromuzun idaresini Ömer Faruk ve Ali sinan Erdemsel almışlardır.Bu kardeşler merhum Talip Kargı'nın torunlarıdır ve Kültür Bakanlığı Tarihi Türk Musikisi Topluluğunda görevlidirler.Şimdiye kadar topluluk olarak "Habitat II konferansı" kapsamında  Darphane tesislerinde , Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda , Atatürk Kültür Merkezi'nde, Yunus emre Kültür Merkez'inde, Eyüp Kapalı Spor Salonu'nda, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde, Yere Batan Sarnıcı'nda, Ankara Dedeman Oteli'mde , Çorlu'da ve daha pekçok mekanda Tasavvuf Musikisi konserleri icra edilmiştir.Ayrıca Ümmi Sinan Külliyesinin Semahane Bölümünde ,yurtiçi ve  yurtdışından gelen konuklara, dernek musiki topluluğu tarafından tasavvuf musikisi tanıtılmış ve Galata Mevlevi grubu tarafından da Sema yapılmıştır.Konuklarımız çok güzel manevi duygularla ayrılmışlardır.Basında, Ümmi Sinan Hz.'lerine ait olan bu mekan, soyundan gelen evletlarının ve Derneğin çalışmaları büyük bir övgüyle anlatılmıştır.Merhum Talip Kargı'nın sevgili eşi, Merhum Ressam Vesile Muzaffer Kargı'nın yaptığı, 12 adet Pirler ve Ehl-i Beyt'e ait büyük boy tablolar verilen kültür hizmetinin ayrılmaz bir parçası olmuştur.Merhum Talip Kargı'nın torunları Ömer Faruk ve Ali Sinan Erdemsel Temmuz-Ağustos 2003'te Amerika'da çok beğeni kazanan tasavvuf musikisi konserleri vermişlerdir.Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin gönlü sevgiyle dolu olan herkese Ümmi Sinan Hz.'lerinin manevi mekanında Allah izin verdiği müddetçe çalışmalar ve hizmetler devam edecektir.

 

Kültür koleji konseri

Kültür koleji konseri

Eyüp kapalı spor salonu konseri

Eyüp kapalı spor salonu konseri

Ümmi Sinan'da ilk calısma

Ümmi Sinan'da ilk calısma

Darphane Konseri

Darphane Konseri

Eyüp Diyanet Konser

Eyüp Diyanet Konser

Eyüp kapalı spor salonu konseri

Eyüp kapalı spor salonu konseri

Eyüp kapalı spor salonu konseri

Eyüp kapalı spor salonu konseri

Eyüp kapalı spor salonu konseri

Eyüp kapalı spor salonu konseri

Eyüp kapalı spor salonu konseri

Eyüp kapalı spor salonu konseri

AKM

AKM

İstek konseri

İstek konseri

Kültür koleji  konseri

Kültür koleji konseri

Sultan center konseri

Sultan center konseri

Dergah

Dergah

Habitat konseri

Habitat konseri

Ankara Dedeman

Ankara Dedeman

Sultan center konseri

Sultan center konseri

Ankara dedeman konseri

Ankara dedeman konseri

Sultan center konseri

Sultan center konseri

© 2016 ÜMMİSİNAN TÜRBESİ KÜLLİYESİ TALİP KARGI TÜRK TASAVVUF MÜSİKİSİ VE G. K. K. T. Y. DERNEĞİ

  • facebook-square
  • Twitter Square
  • Google Square
bottom of page