top of page

   Eyüp Sultan'ın eski ve köklü ailesine mensup Kargı Ailesi'nin soyu; Eyüp Düğmeciler Mahallesi Ümmi Sinan Sokakta türbesi bulunan Pir Ümmi Sinan Hazretleri'ne ve Baş Halifesi olan Nasuh Dede'ye dayanmaktadır.

15. yüzyılın sonlarında yaşamış Pir Ümmi Sinan Hazretleri, Oruç Baba namı ile anılan Şehremini Dergahı'nda içtihatını sürdürürken, Eyüp'te ikamet eden Nasuh Efendi'yi dervişliğe kabul eder. Baş halifelik makamına kadar yükselen Nasuh Dede'ye Ümmi Sinan Hazretleri tarafından kendi toprakları üzerinde dergâhını kurması için izin verilir.

   Aralarında çok kuvvetli manevi bir bağ bulunan iki büyük mutasavvuf arasında, Ümmi Sinan Hazretleri'nin erkek torununun, Nasuh Dede'nin ailesinden bir hanımla evlenmesi ile akrabalık ilişkileri de başlar.Ailenin büyüklerinden Şeyh Raşit Efendi, 18 yaşında dergâhın şeyhi olur ve 60 sene bu görevini ifa eder. Vefatından sonra, oğlu Ali Rıza Efendi ve eşi Emine Hanım türbedarlık görevini üstlenirler. Ali Rıza Efendi'nin oğulları Şeyh Raşit Efendi ve Yahya Galip Kargı, Fatih'te oturan Es Seyid Kazasker Arif Efendi'nin kızları Şerife Seher Hanım ve Refiye Hanım ile evlenirler.Şeyh Ali Rıza Efendi'nin vefatından sonra onun dergâhtaki görevini (Yahya Galip Kargı görevi icabı istanbul dışında bulunduğundan) Küçük Şeyh Raşit Efendi (1871 -1916) ve eşi Şerife Seher Hanım (1873-1914) üstlenirler.Küçük Şeyh Raşit Efendi ile Şerife Seher Hanım'ın Ali Nurullah (1891-1921), Hasan Nasuhi (1893-1968) ve FatmaRegaip (1909-1919) adlarında üç çocuğu olur.Yahya Galip Kargı ile Refiye Hanım'ın evliliklerinden ise Müşerref Hanım (1900-1990) ve Fahrettin Bey (1907-1979) dünyaya gelirler.Küçük Şeyh Raşit Efendi ve Seher Hanım genç yaşta vefat eder. Bu vefatların ardından kardeşi Yahya Galip Kargı, mürşidlik görevini ve abisinin evlatlarının velayetini üstlenir. Yahya Galip Bey, genelde Ankara'da olduğundan bu görevi mürşitlik mertebesine ulaşan yeğeni Şeyh Ali Nurullah Efendi'ye devreder.

Nasuhi efendi, Yahya Galip Bey' in seyahetlerinde hep yanındadır. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da yapar ve Vefa İdadi okulunu bitirir.Birgün; Nasuhi efendi, Yahya Galip Bey'den, kızı Müşerref'le evlenmek için izin ister ve evlenir.

Bu evlilikten Saadet Kargı(1922-1957),Talip Kargı(1924-1992),Muhtar Kargı (1926-1994),Güneş Kargı (1932-2011)  ve Bilge Kargı Tüfekçioğlu(1939-2004) adlarında 5 çocuğu olur.Şeyh Nurullah Efendi ise Pakize Hanımla evlenir ve Fatma Bedia ve Raşit dünyaya gelir .Raşit Efendi 18 yaşında vefat eder. Fatma Bedia Hanım (1917-1999), vefat edene kadar Yahya Galip Kargı Bey ve  aile fertleriyle oturmuştur.Yahya Galip Kargı'nın oğlu Fahrettin Bey Eyüp'te Rüştiye'yi okur. Tophane sanat okulunu bitirip, Eyüp Feshane Fabrikası'na girip , fabrika müdürlüğüne kadar yükselir ve emekli olur.Düriye Hanım ile evlenir.Nur Kargı (1933-1997), Aydın Kargı (1936-....), Hayat Kargı (1940-....), Y.Galip Kargı (1944-....) , Safire Kargı Elmasoğlu (1949-....) adlarında çocukları olur .

Yahya Galip Kargın'nın vefatından sonra, damadı ve yeğeni (İstanbul gümrük müdürü) Nasuhi Kargı, ecdad yadigarı Ümmi Sinan Külliyesi'nin bakımını ve onarımını üstlenir.Vakıflara açtığı ve 13 yıl süren  davanın sonucunda bu yerler tekrar Kargı ailesine intikal eder.Nasuhi Kargı , ailesi ile birlikte bu kutsal mekanda ikamet etmeye başlar.1968 yılında vefat etmesiyle türbenin ve külliyenin bakımını ve korumasını, Mehmet Talip Kargı devralır.M.Talip Kargı 1992 yılında vefat edinceye kadar bu görevi üstlenir.Vefatından sonra , vasiyeti üzerine 1993 yılında kurulan, Ümmi Sinan Külliyesi Talip Kargı T.Tasavvuf musikisi derneği yeni nesilleri ile bu görevi  halen sürdürmektedir.

Ümmi Sinan Hz.'lerinin sırlı bulunduğu türbenin içinde aile büyükleri Nasuh Dede , Büyük Şeyh Raşit , Küçük Şeyh Raşit ve eşi Seher Hanım , Ali Rıza Efendi ve eşi Emine Hanım ve Ali Nurullah efendinin kabirleri; Türbenin haziresinde ise 1992 yılında vefat eden M.Talip Kargı'nın ve 2007 yılında vefat eden eşi Vesile Muzaffer Kargı'nın da sırlandığı kabirleri bulunmaktadır.Eyüp Bahariyede (eski şehitlik) Yahya Galip Kargı'nın da sırlandığı Kargı ailesine ait 2 büyük aile kabristanı bulunmaktadır.

Eyüp'ün sevilen bu köklü ailesi 500 yılı aşkın süredir Nasuh Dede 'yle başlayan serüvenini Düğmeciler Caddesi Ümmi Sinan sokak 5 numaralı hanede , tekkenin son şeyhi M.Talip Kargı'nın kızı E.Seher Kargı, torunları ve 2004 yılında vefat eden Bilge Tüfekçioğlu'nun eşi Baki Tüfekçioğlu ve ailesi ikamet ederek, ailenin asırlar boyu süren kültürünü yaşatmaktadır.

Kargı Ailesi

MERHUM NASUHİ KARGI

 

Merhum Nasuhi Kargı 1900 yılında Ümmi Sinan tekkesinde doğdu. Babası Şeyh Raşit Efendi annesi Seher Hanım’dır. Merhum Yahya Galip Kargı’nın yeğeni ve aynı zamanda kızı Müşerref Hanım izdivaç yaptığından dolayı da damadı olmaktadır. İki kız üç oğlan evladından hala hayatta olan sekiz torunu vardır. Babası ve annesi erken yaşta Hakka yürüdüğünden, Yahya Galip Kargı’nın velayeti altında yetişmiştir. Vefa Lisesi’nden mezun olmuş, gümrük teşkilatını çeşitli kısımlarında çalışmış ve son dönemlerinde İstanbul Gümrük Müdürü olarak görevini sürdürmüştür. Aynı zamanda iyi bir hattat olan Nasuhi Kargı, büyük babası Şeyh Ali Rıza Efendi ve amcası Yahya Galip Kargı’nın tesiri altında kalarak, fıtri bir isdatla öğrenmiştir. Nasuhi Kargı, nesih rik’a ve celi yazıları yazmıştır. Yazı tekniğine vakıf iyi bir hattat ve ressam olduğu bilinmektedir. Eyüplü Hattatlar Yazar: Mehmet Mermi Haskan (Eyüp Bld. Yayınları)Merhum Nasuhi Kargı amcası ve kayınpederi Yahya Galip Kargı vefat ettikten sonra ecdadı Ümmi Sinan Hz.lerinin türbesinin ve külliyesinin bulunduğu mekana taşınmış, büyük bir özveriyle bakımı ve tadilatını yaptırmış ve ayrıca Cumhuriyetin ilanından sonra vakıflara intikal eden külliyenin, vakıflara açtığı ve 13 sene süren dava sonucunda yeniden Kargı ailesine intikalini sağlamıştır. 1968 yılında vefat eden Nasuhi Kargı, Eyüp Bahariye’de bulunan aile kabristanına sırlanmıştır.

© 2016 ÜMMİSİNAN TÜRBESİ KÜLLİYESİ TALİP KARGI TÜRK TASAVVUF MÜSİKİSİ VE G. K. K. T. Y. DERNEĞİ

  • facebook-square
  • Twitter Square
  • Google Square
bottom of page