top of page

Ümmi Sinan Türbesi'nde sırlı Halveti Sinan kolunun kurucusu olan Pir Ümmi Sinan Hz.'leri 1572 yılında Prizen'de doğdu. Bursa'ya yerleşen fakat Kanuni Sultan Süleyman tarafından İstanbul'a çağrılan Ümmi Sinan Hz.'leri Topkapı, Şehremini-Pazartekke'de dergahını kurmuş ve irşada başlamıştır.Enderun tahsili yaptığı halde gördügü bir mana üzerine Ümmi mahlasını kullanmıştır.Hak yoluna girdikten sonra sırtı hiçbir zaman yer görmemiştir.Evliyaların büyüklerinden ve her hali ibadet olan, hak dostu Pir Ümmi Sinan Hz.'leri (83 yaşında hakka yürümüş ve baş halifesi Nasuh Dede'nin Eyüp Düğmeciler'de bulunan dergahına sırlanmıştır.               Devamı

Eyüp Sultan'ın eski ve köklü ailesine mensup Kargı Ailesi'nin soyu; Eyüp Düğmeciler Mahallesi Ümmi Sinan Sokakta türbesi bulunan Pir Ümmi Sinan Hazretleri'ne ve Baş Halifesi olan Nasuh Dede'ye dayanmaktadır.

15. yüzyılın sonlarında yaşamış Pir Ümmi Sinan Hazretleri, Oruç Baba namı ile anılan Şehremini Dergahı'nda içtihatını sürdürürken, Eyüp'te ikamet eden Nasuh Efendi'yi dervişliğe kabul eder. Baş halifelik makamına kadar yükselen Nasuh Dede'ye Ümmi Sinan Hazretleri tarafından kendi toprakları üzerinde dergâhını kurması için izin verilir.     Devamı

Yahya Galip Kargı 1876’da Düğmeciler, Ümmi Sinan Külliyesi’nin haremlik bölümünde doğdu.Babası Ali Rıza Bey, annesi Emine Hanım’dır. Mekke Kazaskeri Arif Beyin kızı Refiye Hanım’la evlendi.Bu evlilikten iki çocuğu (Müşerref 1900),(Fahrettin 1907) ve halen beşi hayatta olan on torunu dünyaya gelmiştir.         Devamı

Mehmet talip Kargı 1924 yılında Eyüp’te Ümmisinan Külliyesi'nde dünyaya gelmiştir.Bütün insani vasıfları üzerinde toplayan kişiliği ile her zaman sevilmiş ve sayılmıştır.Manada Ümmisiana Hz. tarafından verilen bir işaret ile 1977 yılında Hak yolunda hizmete koyulmuş, 1982 yılında tamamiyle çökmeye yüz tutan türbeyi ve semahaneyi kendisinin ve gönül dostlarının gayretiyle onartmıştır. İleriye dönük ve çağımıza uygun içtihati ile 1985 yılında ciddi bir şekilde çalışmaya başlayan Tasavvuf Musikisi topluluğunda hanımlara da yer verilmiştir.6 Mayıs 1992 tarihinde Hak’ka yürümüş, 8 Mayıs 1992 tarihinde vasiyeti üzerine Ümmisinan Külliyesi'nin mezarlığına sırlanmıştır.Bıraktığı manevi güzelliğin devam ettirilmesi için kurulmasını vasiyet ettiği dernek, vefatından hemen sonra seven dostlarının ve evlatlarının gayreti ile 12 Şubat 1993 tarihinde resmen kurulmuştur. Doğuşları kitap haline getirilmiştir.         Devamı

1925 yılında İstanbul Kemerburgaz’da doğan Vesile Muzaffer Kargı, rahmetli Ayşe ve Ferhat Baydar’ın kızlarıdır. Abisi ve kendisinden küçük bir erkek kardeşi vardır.Beş altı yaşlarında, kışın evde buharlanan pencere camları üzerine resimler çizen Vesile Muzaffer Kargı’nın çocukluğunda annesinin kendisi için yaptığı bezden bebeklerin kaş ve gözlerini beğenmeyip söküp, yeniden işler.Eyüp Rüştiyesinde okuduktan sonra, Çapa Öğretmen Okulu’nun orta okul kısmına devam eder. Burada resim öğretmeni, Hadiye Hanım’ın desteği ile içindeki resim cevheri ortaya çıkmıştır.Vesile Muzaffer Kargı, Çapa’da öğretmen okulundan mezun olduktan sonra, Akademiye giriş imtihanına girerek, birincilikle sınavı kazandıktan sonra, Akademiye devam etmiştir. Burada İbrahim Çallı’dan ders aldığı sıralarda, ailesinin mutaassıplığı nedeni ile tekrar Çapa Öğretmen Okuluna döner.Son sınıfa kadar Çapa Öğretmen Okulunda okuduktan sonra, 1946’da Yahya Galip Kargı'nın torunu Talip Kargı ile evlendiğinden, okuldan ayrılmak zorunda kalır.Her zaman eşinin ve Hadiye Hanım’ın desteğini gören Vesile Muzaffer Kargı, resim ve karikatür yapmaya devam etmiş, kendini tasavvufa, Ümmi Sinan Hz.'lerine  ve O’nu seven dostlarına adamıştır.      Devamı

© 2016 ÜMMİSİNAN TÜRBESİ KÜLLİYESİ TALİP KARGI TÜRK TASAVVUF MÜSİKİSİ VE G. K. K. T. Y. DERNEĞİ

  • facebook-square
  • Twitter Square
  • Google Square
bottom of page